Hivatkozások
Kapcsolat
 

Hírek

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés Online ajánlatkérés

Kapcsolat

Telefon/fax:

(06-1) 789-60-70,
(06-1) 789-60-80,
Mobil:
06-70-931-70-70
Fax:
(06-1) 270-0720

Levelezési cím:
1138 Budapest,
Dagály utca 12.

Iroda:
1078 Budapest, Nefelejcs u. 51.

E-mail:
trendsys@trendsys.hu

ISO 9001, Munkavédelem

Kockázatértékelés

 

 

 

Munkavédelem -Munkahelyi kockázatértékelés

A munkavédelmi kockázatértékelés elvégeztetése kötelező tevékenységtől függetlenül MINDEN vállalkozásnak, ahol legalább egy fő alkalmazott van.

Elkészítésének időpontja:

Amennyiben ezen határidőn túlcsúszott, javasolt mihamarabb elkészíttetni, az esetleges munkaügyi ellenőrzés során biztosan kiszabandó bírság megelőzésének érdekében, amely 75.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjed!


A kockázatértékelés célja hogy a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések, ártalmak valószínűségének, valamint súlyosságának arányából, meghatározásra kerüljenek az egyes folyamatok kockázatainak szintjei, majd a kockázatok mérséklése céljából intézkedéseket tudjunk kezdeményezni.


Fontos, hogy a munkáltató számára nyilvánvalóvá váljanak mindazon törvényi, jogszabályi követelmények a munka- és tűzvédelem területén, melyek megvalósítása indokolt a szervezet számára. A kockázatértékelési dokumentáció kézhezvételét követően Ön könnyedén gondoskodhat munkavállalóinak biztonságos munkakörnyezeteinek és feltételeinek kialakításáról, mivel ismeretesek a vonatkozó előírások, így nem jelenthet gondot egy munkaügyi ellenőrzés sem!


A kockázatértékelés elkészítését és az időszakos felülvizsgálatát munkavédelmi szakembernek  - az üzemorvossal együttműködve – kell elvégeznie, mivel a vonatkozó jogszabályok értelmében munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.


A kockázatértékelés alkalmával az alábbiakat végezzük el:


1. Információgyűjtés
A szükséges információkat összegyűjtjük a cégvezetőtől, a közvetlen munkahelyi vezetőktől, valamint a helyszíni felmérés során a munkavállalóktól. A helyszíni szemle alkalmával meggyőződünk mindazon – munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos – követelmények kielégítéséről vagy esetleges hiányosságáról, melyet törvény, rendelet, vagy valamely jogszabály követel meg a vállalkozásoktól és ezzel egyidőben információkat szolgáltatunk a hatályos jogszabályi követelményekről.


2. Dokumentáció felülvizsgálat
Összegyűjtjük a már meglévő munkavédelmet érintő szabályozásokat, szervezetre vonatkozó előírásokat, belső utasításokat. Megvizsgáljuk a dokumentumok jogszabályi megfelelőségét, valamint a gyakorlatban történő alkalmazásukat, javaslatot teszünk az esetleges korrekciók elvégzésére.


3. Helyszíni felülvizsgálat

Megvizsgáljuk az egyes munkahelyeken

 • helyiségek állapotát;
 • az alkalmazott munkaeszközöket;
 • a technológiai folyamatnak megfelelő tevékenységeket;
 • egyéni- és kollektív védőeszközök meglétét és biztosíthatóságát;
 • a személyi feltételeket (képzettség, egészségügyi alkalmasság);
 • az egyes munkaköröket, valamint a munkatársakkal kapcsolatosan:
  • munkafeladatokat,
  • fizikai megterheléseket,
  • munkakörnyezet kialakítását,
  • pszichikai terhelést.

 4. A rendelkezésünkre bocsátott adatok kiértékelése
Gyakorlati tapasztalatok és a helyszíni felülvizsgálat alapján összegyűjtjük és a kockázatértékelési adatlapon dokumentáljuk a hiányosságokat valamint nem-megfelelőségeket, továbbá rögzítjük a jogszabályi követelményeket kielégítő, jól működő folyamatokat. Ezek alapján a kockázatértékelési jegyzőkönyv áttanulmányozását követően a munkáltató számára egyértelművé válnak mindazon munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos teendői, melyek biztosítják az érvényben lévő jogszabályi megfelelőséget.


5. Kockázatok meghatározása
A feltárt észrevételek alapján, munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések valószínűségének, valamint súlyosságának arányából, meghatározzuk az egyes folyamatok, tevékenységek, gépek, stb. kockázatainak szintjét:

  • Kockázatmentes - A kockázat jelentéktelen, nincs szükség intézkedésre.
  • Elviselhető kockázat - A kockázat olyan mértékű, hogy intézkedést igényel, de sürgősség nélkül.
  • Mérsékelt kockázat - A kockázat olyan mértékű, hogy intézkedést igényel.
  • Fokozott kockázat - A kockázat olyan mértékű, hogy sürgős beavatkozást igényel.
  • Elviselhetetlen kockázat - A kockázat olyan mértékű, hogy azonnali leállítást igényel.

Egyes területekre és tevékenységekre vonatkozóan meghatározzuk a szükséges intézkedéseket és azok prioritását.

 

Kockázatértékelés felülvizsgálatának esedékessége:

 • Rendszeresen évente (akkor is ha a cégnél nem történt változás, de elképzelhető, hogy az előírásokban igen),
 • Soron kívül (a kockázatok lényeges megváltozása, a munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyagok, készítmények, munkaeszközök, a munkavégzés változásai esetén).

 

További szolgáltatásaink:

Tűzvédelem - tűzvédelmi tanácsadás
Minőségirányítási rendszer (ISO 9001)
Környezetirányítási rendszer (ISO 14001)
Élelmiszeripari rendszerek (IFS, ISO 22000)
Információbiztonság irányítási rendszer (ISO 27001)
Katonai minőségirányítási rendszerek (AQAP)

Vissza az előző oldalra

Főoldal | Kapcsolat | Munkavédelem