Hivatkozások
Kapcsolat
 

Hírek

Ajánlatkérés

Ajánlatkérés Online ajánlatkérés

Kapcsolat

Telefon/fax:

(06-1) 789-60-70,
(06-1) 789-60-80,
Mobil:
06-70-931-70-70
Fax:
(06-1) 270-0720

Levelezési cím:
1138 Budapest,
Dagály utca 12.

Iroda:
1078 Budapest, Nefelejcs u. 51.

E-mail:
trendsys@trendsys.hu

ISO 9001, Munkavédelem

 

Gépek üzembehelyezése
 

 

Munkavédelem - Gépek üzembehelyezése, gépfelülvizsgálatok

Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).
Az üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a munkaeszköz, technológia megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételeknek. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, ezért szakember közreműködése szükséges.

A munkavédelmi szempontú üzembe helyezés során:

 • megvizsgáljuk, hogy rendelkezésre állnak-e a tervezői, kivitelezői nyilatkozatok;
 • munkabiztonsági szempontból értékeljük a géphez tartozó gépkönyv tartalmát;
 • megvizsgáljuk a gép villamos biztonságát, szerkezetét, védőburkolatok meglétét és megfelelőségét, munkahely és munkatér méretét, kezelőszervek azonosíthatóságát, valamint a funkciók jelölését;
 • megvizsgáljuk a szükséges személyi feltételek biztosíthatóságát.

A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatot követően a veszélyes munkaeszköz, technológia üzemeltetését a munkáltatónak írásban kell elrendelnie. A veszélyes gépek listáját az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1. számú melléklete szabályozza.
A veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása, áttelepítése esetén is munkabiztonsági felülvizsgálatot kell tartani, valamint legalább 5 évente biztonsági felülvizsgálatnak kell alá vetni.

A gépekhez szükséges dokumentációk:

 • Használati, kezelési és karbantartási utasítás (a dolgozó által értett nyelven);
 • EK Megfelelőségi nyilatkozat;
 • Munkavédelmi szempontú felülvizsgálat jegyzőkönyve;
 • Használatot elrendelő munkáltatói nyilatkozat;
 • A gép kezeléséről szóló oktatás jegyzőkönyve;
 • Villamos berendezés esetén érintésvédelmi megfelelőséget igazoló jegyzőkönyv.

 

Villamos berendezések vizsgálata:

 • Évente szerelői ellenőrzés szükséges, amelyet dokumentálni kell
 • 3 évente (vagy átalakítás esetén) – Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat szükséges, amelyet szakképesítéssel rendelkező személy végezhet.

Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata:

 • az "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább háromévenként,
 • a "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, szabadtéren 6 évenként,
 • a "D"-"E" tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább 9 évenként kell tűzvédelmi szempontból felülvizsgálni.

 

További szolgáltatásaink:

Tűzvédelem - tűzvédelmi tanácsadás
Minőségirányítási rendszer (ISO 9001)
Környezetirányítási rendszer (ISO 14001)
Élelmiszeripari rendszerek (IFS, ISO 22000)
Információbiztonság irányítási rendszer (ISO 27001)
Katonai minőségirányítási rendszerek (AQAP)

Vissza az előző oldalra

Főoldal | Kapcsolat | Munkavédelem